Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

VÁCLAV I.

 (1205-23.9.1253)

  vláda (1230-1253)

MLÁDÍ

Václav se narodil roku 1205 jako syn Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské.Bohužel nebyl prvorozený,protože již měl nevlastního bratra Vratislava a vlastního bratra opět Vratislava.Bratr Vratislav zemřel už v roce 1205 a nevlastní bratr se vyřadil z nástupnictví,rozvodem a vypuzením jeho matky.Z Václavova dětství je známá jeho kojná Nětka,která obdržela za hlídání,vesnici Mlékojedy u Neratovic.Protože ještě existoval Břetislavův Stařešinský zákon,potřeboval uznat Václava za následníka s čímž mu vyhověl římský král Filip Štaufský,tím že roku 1207 zasnoubil Václava s Filipovou dcerou Kunhutou.

NÁSTUP NA TRŮN A VLÁDA

Přemysl nechal zvolit Václava budoucím králem už roku 1216,a ještě za Přemyslova života,byl roku 1228 korunován ve Svatovítské bazilice spolu z manželkou Kunhutou na českého krále.Před tím titul "mladší král".Jako král si na počátku vlády si počínal celkem dobře.Porazil svého odbojného bratra Přemysla,a poté svého syna Přemysla.Václav se,ale jako "mongolobijec"protože ubránil Čechy až na část Moravy před nájezdy mongolů.Po smrti chána Ogedeje roku 1242 odtáhli zpátky na východ.Jeho dobrým politickým tahem bylo,že roku 1246 provdal syna Vladislava s Gertrudou Babenberskou,dědičkou babenberského území(Rakousy,Štýrsko,Korutany)a Vladislav se stal rakouským vévodou.Bohužel už roku 1247 Vladislav zemřel.

DVŮR VÁCLAVA I.

Nejoblíbenější činností  Václava I.byl lov.Někdy i lovem zanedbával vladařské povinosti a prý byl samotář.Dvůr Václava za jeho vlády se zaplnil Minnesängery,potulnými zpěváky.Rozvíjela se i rytířská kultura a často se konaly turnaje.Václav I. je nazýván jednooký,protože se zřejmě při lovu zranil,takže přišel o oko.A s Kunhutou do čech přišel nový styl,móda a kultura.V době Václavova panování přišel do čech gotický sloh z něhož král podporoval zéjména  klášter matky Konstancie u Tišnova a klášter na Františku své sestry sv. Anežky.

VZPOURA MEZI PŘEMYSLEM A VÁCLAVEM

Když roku 1247 zemřel Václavův milovaný syn Vladislav,stal se následníkem trůn jeho druhý syn Přemysl.Václav se po Vladislavově smrti zhroutil a uzavřel se v hradě.A tím začali hádky mezi otcem a synem.Začalo to tím,že šlechta byla znepokojena Václavovou nečinností,a Přemysla,už jako markrabího Moravy,nechala titulovat jako "mladšího krále".V listopadu 1248 Přemyslovo vojsko porazilo to Václavo.Václav však 1249 ovládl celou Prahu,hlavně spomocí s vé sestry Anežky,kterou Václav přímo miloval.Anežka se také podílela na s míření obou mužů.Krátce poté nechal Přemysla s jeho pomocníky uvěznit.Pak si to rozmyslel,ale Sudího Ctibora nechal popravit.23.září 1253 při lovu náhle zemřel. Je pohřben v klášteře na Františku.

RODINA VÁCLAVA I.

S manželkou Kunhutou Štaufskou,neměl šťastné manželstv,ale přesto měli 5 dětí:Vladislava,Přemysla,Boženu,Anežku